bezafibrat

Opis leku:

Działanie

Bezafibrat należy do grupy leków zmniej­szających stężenie lipidów we krwi, nazy­wanych fibratami. Fibraty są szczególnie skuteczne w zmniejszaniu stężenia we krwi triglicerydów. Zmniejszają również stężenie cholesterolu. Zwiększone stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi jest związane z rozwo­jem miażdżycy (która polega na odkładaniu się tłuszczów w ścianach naczyń krwionoś­nych), co z kolei może prowadzić do choroby wieńcowej (na przykład zawału serca) oraz chorób naczyń mózgowych (na przykład uda­ru). Udowodniono, że stosowanie bezafibratu wraz z dietą ubogą w tłuszcze zwierzęce (tłuszcze nasycone) zmniejsza ryzyko choro­by wieńcowej i udaru.

Interakcje

Leki przeciwzakrzepowe. Bezafibrat nasila ich działanie przeciwzakrzepowe. W chwili rozpoczęcia leczenia bezafibratem lekarz zmniejszy dawkę leku przeciwzakrzepowego. Inhibitory monoaminooksydazy (MAO-I). Podczas stosowania bezafibratu łącznie z MAO-I może dojść do uszkodzenia wątroby. Leki hipoglikemizujące. Bezafibrat może dodatkowo zmniejszać stężenie glukozy we krwi. Prawastatyna, symwastatyna oraz inne leki zmniejszające stężenie lipidów z grupy statyn. Podczas ich stosowania łącznie z bezafibratem zwiększa się ryzyko uszkodzenia mięśni.

Charakterystyka dla pacjentów

Po posiłku, p.o., tabletki należy połykać w cało­ści, popijając płynem. Początkowo 600 mg/d w 3 dawkach podzielonych, a po uzyskaniu poprawy —400 mg/d w 2 dawkach. U osób z niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć. W razie braku sku­teczności po 2-4 miesięcy należy zaprzestać poda­wania leku.
Zaleca się dietę ubogą w tłuszcze zwierzęce. Przestrzegaj zaleceń lekarza.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłą chorobę wątroby lub nerek,
  • choroby pęcherzyka żółciowego,
  • inne stosowane leki.

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli stosujesz lek raz dziennie i następna dawka przypa­da w ciągu 4 godzin, zażyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń. Jeśli stosujesz lek 2-3 razy dziennie, opuść zapomnianą i zażyj następną dawkę jak zwykle.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Jeśli zauważysz niepokojące objawy — skontaktuj się z lekarzem.
Nie ma przeciwwskazań, ale u osób z upośle­dzoną czynnością nerek konieczna jest specjal­na opieka, ze względu na duże ryzyko rozwoju miopatii (chorób mięśni). Monitorowanie — Okresowo przeprowadza się badania krwi, by ocenić skuteczność leczenia hipolipemizującego (zmniejszającego stężenie lipidów).
Działania niepożądane
Najczęstszym działaniem niepożądanym są zabu­rzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak utrata apetytu czy nudności. Objawy te zazwyczaj zmniejszają się w trakcie leczenia.

Leki i suplementy zawierające bezafibrat

Przykład leku(ulotka)

Bezamidin(bezafibrat) a alkohol

Bezamidin(bezafibrat) u osób starszych(65 lat i więcej)
Bezamidin(bezafibrat) dla dzieci(do 18 lat)
Bezamidin(bezafibrat) w ciąży
Bezamidin(bezafibrat) a karmienie piersią
Bezamidin(bezafibrat) a prowadzenie pojazdów
Bezamidin(bezafibrat) refundacja

Bezamidin(bezafibrat) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania