bromek ipratropium

Opis leku:

Działanie

Bromek ipratropium jest cholinolitycznym lekiem rozkurczającym mięśnie dróg odde­chowych. Jest stosowany przede wszystkim w długotrwałym leczeniu chorób układu od­dechowego, szczególnie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Podaje się go wziewnie w nebulizatorze lub inhalatorze. Lek ten działa dłużej niż sympatykomimetyki, dłużej jednak trzeba też czekać na początek jego działania, dlatego nie jest tak skuteczny w przerywaniu ostrego napadu duszności lub w leczeniu stanu astmatycznego. Zwykle łą­czy się go z szybciej działającymi lekami.

W odróżnieniu od innych leków o dzia­łaniu cholinolitycznym bromek ipratropium rzadko powoduje działania niepożądane. W bardzo małym stopniu wpływa na serce, oczy, jelita i pęcherz moczowy. Ostrożność powinny zachować osoby chorujące na ja­skrę, jednak przy zwykłych dawkach i pra­widłowym stosowaniu inhalatorów działania niepożądane są mało prawdopodobne.

Interakcje

Brak

Charakterystyka dla pacjentów

Aerozol — dorośli i dzieci w wieku szkolnym 2 roz­pylenia (po 20 µg leku) 4 razy na dobę. Roztwór do inhalacji — dorośli i dzieci po 14. r.ż. 0,4-2 ml (1 ml — 20 kropli) 3-4 razy na dobę, dzieci 6.-14. r.ż. 0,4-1 ml 3-4 razy na dobę, dzieci do 6. r.ż. 0,4-1 ml 3-4 razy na dobę pod kontrolą lekarza. Maksy­malna dawka — 12 rozpyleń na dobę. Przekroczenie tej dawki zazwyczaj nie zwiększa działania leczni­czego. Preparaty złożone należy stosować według zaleceń wytwórcy.
W chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przedziurawiać ani nie palić pojemnika.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Je­śli następna dawka leku przypada w ciągu 2 godzin, zażyj pojedynczą dawkę od razu, a następną dawkę pomiń.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem, objawy mogą bowiem nawrócić.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy lub zalecona dawka została znacznie przekroczona — skontaktuj się z lekarzem.
Nie ma przeciwwskazań.
Działania niepożądane
Działania niepożądane są rzadkie. Do najczęstszych należy suchość w ustach.

Leki i suplementy zawierające bromek ipratropium

Przykład leku(ulotka)

Atrovent(bromek ipratropium) a alkohol

Atrovent(bromek ipratropium) u osób starszych(65 lat i więcej)
Atrovent(bromek ipratropium) dla dzieci(do 18 lat)
Atrovent(bromek ipratropium) w ciąży
Atrovent(bromek ipratropium) a karmienie piersią
Atrovent(bromek ipratropium) a prowadzenie pojazdów
Atrovent(bromek ipratropium) refundacja

Atrovent(bromek ipratropium) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania