budezonid

Opis leku:

Działanie

Budezonid jest kortykosteroidem stosowa­nym w postaci kapsułek o powolnym uwal­nianiu w łagodzeniu objawów choroby Leśniowskiego-Crohna. Jest również stosowany w postaci inhalacji w profilaktyce napadów astmy, jednak nie przerywa rozwiniętego napadu. Jak i inne kortykosteroidy, jest sto­sowany przez chorych, u których same leki rozkurczające oskrzela są nieskuteczne. Jest również stosowany jako aerozol do nosa w łagodzeniu objawów alergicznego nieżytu nosa oraz w polipach nosa.

Budezonid łagodzi objawy dzięki zmniej­szaniu stanu zapalnego w nosie, płucach czy jelitach.

Podczas stosowania w inhalatorach lub w aerozolu do nosa działania niepożądane są niewielkie i zazwyczaj słabsze, ponieważ wchłanianie leku jest mniejsze niż po poda­niu doustnym.

Interakcje

Brak

Charakterystyka dla pacjentów

Wziewnie: dawki do 0,4 mg można podawać raz na dobę. W astmie początkowo 0,4-1,6 mg/d w 2-4 dawkach podzielonych (niekiedy do 8 dawek), daw­ka podtrzymująca 0,1-0,4 mg raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych. Dzieci po 6. r.ż.: 0,1-0,8 mg w 2-4 dawkach podzielonych. Donosowo: w zależ­ności od preparatu, aerozol początkowo 0,4 mg na dobę lub 0,256 mg na dobę (stosować raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych); po uzyskaniu odpo­wiedniego efektu klinicznego dawkę zmniejszyć. U dzieci: konieczne zmniejszenie dawki leku.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przypada w ciągu 2 godzin, za­żyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem. Kapsułki o przedłużonym działaniu sto­sowane w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna należy odstawiać stopniowo.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Jeśli zauważysz niepokojące objawy lub jeśli zażyłeś zbyt dużą dawkę — skontak­tuj się z lekarzem.
Może być konieczne długotrwałe przyjmowa­nie budezonidu w profilaktyce napadów astmy. Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek w postaci inhalacji istnieje niewielkie ryzyko rozwoju jaskry, zaćmy czy wpływu na kości. Chorzy stosujący budezonid długotrwa­le powinni nosić przy sobie kartę informującą o leczeniu. Monitorowanie — Podczas stosowania dużych dawek budezonidu konieczne może być kontro­lowanie czynności nadnerczy. U dzieci stosują­cych inhalatory trzeba regularnie kontrolować wzrost.
Działania niepożądane
Główne działania niepożądane inhalacji i aerozolu do nosa dotyczą jamy nosowej i ustnej. Kapsułki mogą powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego oraz wysypkę. Podawanie dużych dawek budezonidu jakąkolwiek drogą może powo­dować zwiększenie masy ciała oraz inne przewlekłe działania niepożądane związane ze stosowaniem kortykosteroidów.

Leki i suplementy zawierające budezonid

Przykład leku(ulotka)

Miflonide(budezonid) a alkohol

Miflonide(budezonid) u osób starszych(65 lat i więcej)
Miflonide(budezonid) dla dzieci(do 18 lat)
Miflonide(budezonid) w ciąży
Miflonide(budezonid) a karmienie piersią
Miflonide(budezonid) a prowadzenie pojazdów
Miflonide(budezonid) a grejpfrut
Miflonide(budezonid) refundacja

Miflonide(budezonid) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania