celekoksib

Opis leku:

Działanie

Celekoksyb jest wybiórczym inhibitorem cyklooksygenazy-2 (COX-2); podczas sto­sowania leków z tej grupy rzadziej dochodzi do podrażnienia górnego odcinka przewodu pokarmowego niż w przypadku typowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest użyteczny u osób wymagają­cych stosowania NLPZ, u których inne leki powodowały chorobę wrzodową żołądka. Jest również stosowany w przypadku znacz­nego ryzyka zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, na przykład u osób starszych. Celekoksyb zmniejsza ból, sztywność i stan zapalny, skutecznie łagodzi objawy reumatoidalnego zapalenia stawów czy zapalenia kości i stawów. Osoby w podeszłym wieku wykazują zwiększoną wrażliwość na działa­nie leku, który na początku leczenia przepi­sywany jest w małej dawce.

Celekoksyb nie chroni przed chorobą wieńcową tak jak kwas acetylosalicylowy (aspiryna) czy niektóre NLPZ.

Interakcje

Leki przeciwzakrzepowe. Celekoksyb może na­silać ich działanie. Inhibitory konwertazy angiotensynowej zwięk­szają ryzyko uszkodzenia nerek. Leki przeciwnadciśnieniowe oraz moczopędne. Celekoksyb może zmniejszać działanie (przeciw­nadciśnieniowe) tych leków. Lit. Celekoksyb może zwiększać stężenie litu we krwi oraz nasilać jego działanie. Cyklosporyna oraz takrolimus stosowane łącz­nie z celekoksybem mogą zwiększać jego tok­syczny wpływ na nerki. Metotreksat. Jego wydalanie jest opóźnione przy stosowaniu NLPZ (w tym i celekoksybu), co zwiększa toksyczność metotreksatu. Karbamazepina, flukonazol, ryfampicyna oraz barbiturany zmniejszają działanie celekoksybu.

Charakterystyka dla pacjentów

P.o. niezależnie od posiłków: Zwykle 200-400 mg raz na dobę lub 2 dawkach podzielonych. U cho­rych w podeszłym wieku należy początkowo stoso­wać dawkę 200 mg/d, w razie potrzeby można ją zwiększyć do 400 mg/d. U chorych z umiarkowaną niewydolnością wątroby stosować początkowo po­łowę zalecanej dawki.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • astmę,
  • chorobę wieńcową,
  • uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub celekoksyb,
  • uczulenie na sulfonamidy,
  • wrzód trawienny lub krwawienie z przewodu po­karmowego w przeszłości,
  • chorobę zapalną jelit,
  • zastoinową niewydolność serca,
  • inne stosowane leki.

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przypada w ciągu 4 godzin, za­żyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Przy stosowaniu leku przez krótki czas można go bezpiecznie odstawić, gdy nie jest potrzebny. Jeśli lek był przepisany do długotrwałego stosowania, przed odstawieniem skontaktuj się z lekarzem.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Zażycie zbyt dużej dawki może wywołać ból żołądka i jelit oraz uszkodzenie prze­wodu pokarmowego — skontaktuj się z lekarzem.
Nie ma przeciwwskazań. Monitorowanie — Zaleca się okresowe badania czynności nerek.
Działania niepożądane
Prawdopodobne działania niepożądane to zabu­rzenia ze strony przewodu pokarmowego, układu nerwowego oraz układu oddechowego. Często występuje obrzęk wokół kostek.

Leki i suplementy zawierające celekoksib

Przykład leku(ulotka)

Onsenal(celekoksib) a alkohol

Onsenal(celekoksib) u osób starszych(65 lat i więcej)
Onsenal(celekoksib) dla dzieci(do 18 lat)
Onsenal(celekoksib) w ciąży
Onsenal(celekoksib) a karmienie piersią
Onsenal(celekoksib) a prowadzenie pojazdów
Onsenal(celekoksib) a słońce i solarium ☼
Onsenal(celekoksib) refundacja

Onsenal(celekoksib) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania