chlorowodorek alfuzosyny

Działanie

Alfuzosyna jest wybiórczym alfa-adrenolitykiem, czyli związkiem blokującym receptory alfa-adrenergiczne. Lek ułatwia oddawanie moczu mężczyznom z przerostem gruczołu krokowego(stercza), otaczającego cewkę moczową,. którego powiększenie prowadzi do jej uciśnięcia i tym samym może powodować trudności w oddawaniu moczu. Alfuzosyna rozluźnia mięśnie gładkie zwieracza cewki moczowej oraz stercza, ułatwiając odpływ moczu. Istnieją również próby stosowania leku w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ponieważ rozszerza on tętnice.

Alfuzosyna w początkowym okresie swo­jego działania może powodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego, pierwszą dawkę należy więc przyjąć w domu w pozycji leżącej, najlepiej przed snem. Tabletki o przedłu­żonym działaniu (SR) są pod tym względem bezpieczniejsze. Na początku terapii oraz podczas zwiększania dawek lek może powo­dować senność. Jeśli lek podawany jest kilka razy na dobę, to większą dawkę należy stoso­wać przed snem.

Środki wykorzystywane do znieczulenia mogą na­silać działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) alfuzosyny. Poinformuj lekarza o stosowaniu tego leku.

Interakcja

Alfuzosyna nasila działanie leków przeciwnad­ciśnieniowych. Równoczesne stosowanie z amitryptyliną może powodować nadmierne pobudzenie. Niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają działanie alfuzosyny. Werapamil zwiększa stężenie alfuzosyny i jej działanie.

Charakterystyka dla pacjentów

Dawkowanie jest ustalane indywidualnie i nie wolno go zmieniać bez zgody lekarza. Uwagi o dawkowaniu u dorosłych: Początkowo 2,5 mg 3 razy na dobę, tabletki o prze­dłużonym działaniu 5 mg 2 razy na dobę — rano i wieczorem — lub 10 mg raz na dobę. Osoby po 65. r.ż. początkowo 2,5 mg 2 razy na dobę lub jed­na tabletka o przedłużonym działaniu wieczorem, później dawkę można zwiększyć maksymalnie do 10 mg/d (5 mg 2 razy na dobę). Początek działania: Po 1 godzinie. Czas działania: 6-12 godzin.
Pokarm nie wpływa na lek w postaci konwencjo­nalnej, zwiększa natomiast wchłanianie preparatów o przedłużonym działaniu.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłe choroby wątroby,
  • reakcję uczuleniową na prazosynę, doksazosynę, alfuzosynę w przeszłości,
  • zaplanowaną operację,
  • choroby serca,
  • depresję (też w przeszłości),
  • inne stosowane leki.

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Je­śli następna dawka leku przypada w ciągu 2 godzin, zażyj pojedynczą dawkę od razu, a następną dawkę pomiń.
Nie odstawiaj leku bez konsultacji z lekarzem; dolegliwości mogą powrócić.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Jeżeli ilość przyjętego leku znacznie przekroczy zalecone dawki, może pojawić się apatia, senność lub omdlenie — skontaktuj się z lekarzem.
Nie ma przeciwwskazań.
Działania niepożądane
Do najczęstszych działań niepożądanych należą zawroty i bóle głowy oraz senność. Nasilają się one przede wszystkim podczas zwiększania dawek leku.

Leki i suplementy zawierające chlorowodorek alfuzosyny

Przykład leku(ulotka)

Dalfaz(chlorowodorek alfuzosyny) a alkohol

Dalfaz(chlorowodorek alfuzosyny) u osób starszych(65 lat i więcej)
Dalfaz(chlorowodorek alfuzosyny) dla dzieci(do 18 lat)
Dalfaz(chlorowodorek alfuzosyny) w ciąży
Dalfaz(chlorowodorek alfuzosyny) a karmienie piersią
Dalfaz(chlorowodorek alfuzosyny) a prowadzenie pojazdów
Dalfaz(chlorowodorek alfuzosyny) refundacja

Dalfaz(chlorowodorek alfuzosyny) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania