chlorowodorek bupropionu

Opis leku:

Działanie

Bupropion (znany również jako amfebutamon) jest lekiem przeciwdepresyjnym, chemicznie nie jest jednak podobny do in­nych leków przeciwdepresyjnych. Choć był stosowany w leczeniu depresji, obecnie jego głównym zastosowaniem jest wspoma­ganie rzucania palenia. Osoba leczona musi chcieć rzucić palenie. Leczenie rozpoczyna się w momencie, kiedy pacjent jeszcze pali, i moment rzucenia palenia wyznacza się na pierwsze dwa tygodnie leczenia. Leczenie przerywa się po 7 tygodniach, jeśli chory nadal nie rzucił palenia. Pomimo że lek ten jest skuteczną pomocą w zrywaniu z nałogiem, terapia zastępcza nikotyną jest bardziej po­pularna.

Bupropion nie powinien być przepisywa­ny osobom z napadami drgawkowymi lub z zaburzeniami łaknienia (bulimia, anorek­sja) w przeszłości ani uzależnionym od benzodiazepin lub alkoholu. Nie powinien być również stosowany u osób z chorobą dwu­biegunową (mania-depresja) albo psychozą, ponieważ istnieje ryzyko rozwoju mani.

Interakcje

Uwagi ogólne. Wiele leków zwiększa ryzyko napadów drgawkowych podczas stosowania bupropionu. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli stosujesz inne leki. Rytonawir, amantadyna oraz lewodopa zwiększają ryzyko działań niepożądanych bupropionu! Leki przeciwpadaczkowe. Fenytoina i karbamazepina mogą zmniejszać stężenie oraz skuteczność bupropionu.

Charakterystyka dla pacjentów

Dawkowanie jest ustalane indywidualnie i nie wolno go zmieniać bez zgody lekarza. Tabletkę połykać w całości. Początkowo 150 mg/d rano przez 3 kolejne dni, następnie 150 mg rano i po południu (zachować odstęp 8 godzin). Maksymalna dawka jednorazowa — 150 mg, dobowa — 300 mg. Leczenie przynajmniej 7 tygodni. Nie trzeba mo­dyfikować dawkowania podczas stosowania niko­tynowego przezskórnego systemu terapeutycznego. U osób z niewydolnością nerek lub wątroby zmniej­szyć częstość podawania leku na początku terapii, podobnie u osób w podeszłym wieku.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • uraz głowy lub napady drgawek w przeszłości,
  • zaburzenia łaknienia,
  • chorobę nowotworową układu nerwowego,
  • cukrzycę,
  • chorobę dwubiegunową (mania i depresja) lub psychozę,
  • chorobę nerek lub wątroby,
  • uzależnienie od alkoholu lub benzodiazepin,
  • inne stosowane leki.

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przypada w ciągu 2 godzin, za­żyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem. Lekarz może zalecić stopniowe zmniej­szanie dawki
Zawsze niezwłocznie szukaj pomocy lekarskiej. W przypadku utraty przytomności należy rozpocząć akcję ratunkową.
Bupropion jest stosowany do 9 tygodni w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Monitorowanie — Po 3-4 tygodniach stosowania leku należy ocenić postęp leczenia i utrzymać je tylko w przypadku korzystnego wpływu.
Działania niepożądane
Część działań niepożądanych, takich jak pobudze­nie, wynika raczej z odstawienia nikotyny niż ze stoso­wania bupropionu.

Leki i suplementy zawierające chlorowodorek bupropionu

Przykład leku(ulotka)

Wellbutrin(chlorowodorek bupropionu) a alkohol

Wellbutrin(chlorowodorek bupropionu) u osób starszych(65 lat i więcej)
Wellbutrin(chlorowodorek bupropionu) dla dzieci(do 18 lat)
Wellbutrin(chlorowodorek bupropionu) w ciąży
Wellbutrin(chlorowodorek bupropionu) a karmienie piersią
Wellbutrin(chlorowodorek bupropionu) a prowadzenie pojazdów
Wellbutrin(chlorowodorek bupropionu) refundacja

Wellbutrin(chlorowodorek bupropionu) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania