chlortalidon

Działanie

Chlortalidon należy do tiazydowych leków moczopędnych. Lek jest skuteczny w zmniej­szaniu obrzęków, stanowiących objaw zatrzy­mywania nadmiaru wody w organizmie, spo­wodowanych schorzeniami układu krążenia, nerek czy wątroby. Chlortalidon jest często stosowany w leczeniu nadciśnienia tętnicze­go (patrz Leki przeciwnadciśnieniowe). Jak wszystkie leki tiazydowe i podob­ne, chlortalidon zwiększa wydalanie potasu z moczem. Niedobór potasu (hipokaliemia) może być przyczyną wielu powikłań, zwiększa m.in. prawdopodobieństwo zaburzeń rytmu serca, szczególnie podczas stosowania digoksyny. Aby uniknąć działań niepożądanych wynikających z niedoboru potasu, stosuje się suplementację tego pier­wiastka.

Interakcje

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) mogą zmniejszać działania moczopędne i prze­ciwnadciśnieniowe chlortalidonu. Digoksyna. Chlortalidon, powodując nadmierną utratę potasu, może nasilać toksyczne działanie digoksyny (glikozydów naparstnicy). Leki przeciwnadciśnieniowe. Chlortalidon nasi­la działanie hipotensyjne innych leków przeciw­nadciśnieniowych. Leki przeciwcukrzycowe. Chlortalidon zmniej­sza działanie leków przeciwcukrzycowych. Lit. Chlortalidon może zwiększać stężenie litu we krwi, nasilając jego toksyczność. Kortykosteroidy stosowane łącznie z chlorta-lidonem nasilają utratę potasu. Konieczne może być stosowanie suplementacji potasu. Kwas acetylosalicylowy. Chlortalidon nasila neurotoksyczne działanie salicylanów.

Charakterystyka dla pacjentów

P.o. Nadciśnienie tętnicze: zarówno sam, jak i w le­czeniu skojarzonym 25-50 mg codziennie, potem 25-50 mg co 2 dni. Obrzęki: 50-100 mg raz na dobę lub 100-200 mg co 2 dni; podtrzymująco 50-100 mg co 2 dni. Moczówka prosta: 100 mg 2 razy na dobę, następnie 50 mg/d.
Stosowanie leku powoduje utratę potasu z organizmu, dlatego zaleca się spożywanie pokarmów bo­gatych w potas (świeże owoce i warzywa). Omów z lekarzem możliwość ograniczenia spożycia soli kuchennej, co jest jedną z bardzo skutecznych nie­farmakologicznych metod obniżenia ciśnienia.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłe choroby wątroby lub nerek,
  • dnę moczanową,
  • cukrzycę,
  • chorobę Addisona,
  • inne stosowane leki.

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Zażycie leku w późnych godzinach wieczornych może spowodować konieczność oddawania moczu w nocy. W takiej sytuacji pomiń dawkę i zażyj ko­lejną według zaleceń.
Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Zażycie leku w późnych godzinach wieczornych może spowodować konieczność oddawania moczu w nocy. W takiej sytuacji pomiń dawkę i zażyj ko­lejną według zaleceń.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy lub zalecona dawka została znacznie przekroczona — skontaktuj się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do nadmiernej utraty potasu i powodować za­burzenia równowagi elektrolitowej. MonitorowaniePodczas leczenia należy kon­trolować czynność nerek oraz stężenie potasu i sodu we krwi.
Działania niepożądane
Działania niepożądane wynikające z niedoboru po­tasu można wyrównać przez zastosowanie suplementacji (preparatów potasu). U niektórych chorych konieczna może być modyfikacja leczenia dny mo­czanowej czy cukrzycy. Obserwowano zwiększenie stężenia triglicerydów i cholesterolu frakcji LDL.

Leki i suplementy zawierające chlortalidon

Przykład leku(ulotka)

Hygroton(chlortalidon) a alkohol

Hygroton(chlortalidon) u osób starszych(65 lat i więcej)
Hygroton(chlortalidon) dla dzieci(do 18 lat)
Hygroton(chlortalidon) w ciąży
Hygroton(chlortalidon) a karmienie piersią
Hygroton(chlortalidon) a prowadzenie pojazdów
Hygroton(chlortalidon) refundacja

Hygroton(chlortalidon) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania