cisplatyna

Opis leku:

Działanie

Cisplatyna jest jednym z najskuteczniejszych leków wykorzystywanych w leczeniu róż­nych rodzajów nowotworów, między innymi jajnika, jąder, głowy, szyi, pęcherza moczo­wego, szyjki macicy czy płuca. Jest również stosowana w leczeniu pewnych rodzajów nowotworów u dzieci oraz niektórych nowo­tworów układu krwiotwórczego. Jest poda­wana przez długi czas w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Najczęstszym i najpoważniejszym działa­niem niepożądanym cisplatyny są zaburze­nia czynności nerek. W celu zmniejszenia ryzyka przewlekłego uszkodzenia nerek lek podaje się zazwyczaj raz na 3 tygodnie. Zale­ca się przyjmowanie dużej ilości płynów, by rozcieńczyć lek w układzie moczowym. Po podaniu cisplatyny mogą wystąpić nudno­ści i wymioty, zazwyczaj w ciągu godziny; utrzymują do 24 godzin, w niektórych przy­padkach nawet do tygodnia. Ponieważ mogą być znacznie nasilone, stosuje się leki prze­ciwwymiotne.

Uszkodzenie słuchu jest częste i bardziej niebezpieczne u dzieci. Stosowanie cisplatyny zwiększa również ryzyko niedokrwistości, chorób zakrzepowych czy też zakażeń pod­czas terapii.

Interakcje

Uwagi ogólne. Wiele leków (na przykład leki przeciwbakteryjne, takie jak gentamycyna) nasila działania niepożądane cisplatyny. Ponieważ cisplatyna jest stosowana tylko pod ścisłą kontrolą lekarską, działania niepożądane są dokładnie monitorowane i w razie konieczności zmienia się dawkę leku.

Charakterystyka dla pacjentów

Wyłącznie w postaci wlewu i.v., lek jest podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych. Możliwe są różne schematy dawkowania, również łącznie z in­nymi lekami przeciwnowotworowymi.
Ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu przed leczeniem. W tym celu podaje się 1-2 litry płynów we wlewie kroplowym przez 8-12 godzin.
Nie dotyczy. Leku nie przechowuje się w domu.
Cispaltynę można stosować tylko pod ścisłą kon­trolą lekarską, a dawkowanie zależy od stanu zdrowia i historii choroby pacjenta.
Nie dotyczy. Lek jest podawany tylko pod kontrolą lekarską.
Nie dotyczy. O odstawieniu leku decyduje lekarz.
Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponie­waż leczenie jest dokładnie monitorowane, a lek jest podawany dożylnie pod kontrolą lekarską.
Długotrwałe stosowanie zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek, nerwów, szpiku kostnego oraz słuchu. Monitorowanie — Regularnie przeprowadza się badanie słuchu oraz badania czynności nerek i szpiku kostnego.
Działania niepożądane
Większość działań niepożądanych występuje w cią­gu kilku godzin od podania leku; są one dokładnie obserwowane w szpitalu po podaniu każdej dawki Niektóre działania niepożądane utrzymują się do 24 godzin. Nudności oraz utrata apetytu mogą utrzymywać się do kilku tygodni.

Leki i suplementy zawierające cisplatyna

Przykład leku(ulotka)

Cisplatin-Ebewe(cisplatyna) a alkohol

Cisplatin-Ebewe(cisplatyna) u osób starszych(65 lat i więcej)
Cisplatin-Ebewe(cisplatyna) dla dzieci(do 18 lat)
Cisplatin-Ebewe(cisplatyna) w ciąży
Cisplatin-Ebewe(cisplatyna) a karmienie piersią
Cisplatin-Ebewe(cisplatyna) a prowadzenie pojazdów
Cisplatin-Ebewe(cisplatyna) refundacja

Cisplatin-Ebewe(cisplatyna) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum



Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania