dichlorowodorek cetyryzyny

Opis leku:

Działanie

Cetyryzyna i lewocetyryzyna są długo dzia­łającymi lekami przeciwhistaminowymi. Podstawowym wskazaniem do ich stosowa­nia jest alergiczny nieżyt nosa, a zwłaszcza katar sienny. Oba leki są również stosowane w leczeniu chorób alergicznych skóry, takich jak pokrzywka.

Podstawowa różnica między nimi a tra­dycyjnymi lekami przeciwhistaminowymi, takimi jak chlorfenamina, jest taka, że mają one mniejszy wpływ tłumiący na ośrodkowy układ nerwowy, więc mogą być stoso­wane u osób, które muszą unikać senności — na przykład prowadzących samochód lub pracujących. Jednak przed wykonywaniem czynności wymagających koncentracji lepiej sprawdzić, jaka jest indywidualna podatność na działanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny.

Interakcje

Leki o działaniu cholinolitycznym. Leki prze­ciwpsychotyczne oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, które podobnie jak cetyry-zyna i lewocetyryzyna mają działanie cholinolityczne, mogą nasilać wzajemnie swoje działanie cholinolityczne.

Leki uspokajające. Cetyryzyna i lewocetyryzyna mogą nasilać działanie uspokajające leków prze­ciwlękowych, nasennych, przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych.

Testy alergiczne. Leki przeciwhistaminowe na­leży odstawić 48 godzin przed skórnymi testami alergicznymi.

Charakterystyka dla pacjentów

Cetyryzyna: p.o., najkorzystniej wieczorem, nieza­leżnie od posiłków. 10 mg raz na dobę. U chorych z niewydolnością wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć o 50%. U chorych z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania. Lewocetyryzyna: p.o. 5 mg raz na dobę niezależ­nie od posiłków. U chorych z niewydolnością nerek odstępy między dawkami należy zmodyfikować w zależności od klirensu kreatyniny.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłą chorobę wątroby lub nerek,
  • jaskrę,
  • inne stosowane leki.

Nie niesie zagrożenia. Pominiętą dawkę leku zasto­suj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przy­pada w ciągu 8 godzin, zażyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Możesz bezpiecznie odstawić, gdy uznasz, że nie ma potrzeby przyjmowania.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Zażycie zbyt dużej dawki może wywołać senność oraz działania niepożądane ze strony serca — skontaktuj się z lekarzem.
Nie ma przeciwwskazań.
Działania niepożądane
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są sen­ność, suchość jamy ustnej oraz omdlenia. Można je zmniejszyć, stosując 5 mg cetyryzyny dwa razy dziennie.

Leki i suplementy zawierające dichlorowodorek cetyryzyny

Przykład leku(ulotka)

Amertil(dichlorowodorek cetyryzyny) a alkohol

Amertil(dichlorowodorek cetyryzyny) u osób starszych(65 lat i więcej)
Amertil(dichlorowodorek cetyryzyny) dla dzieci(do 18 lat)
Amertil(dichlorowodorek cetyryzyny) w ciąży
Amertil(dichlorowodorek cetyryzyny) a karmienie piersią
Amertil(dichlorowodorek cetyryzyny) a prowadzenie pojazdów
Amertil(dichlorowodorek cetyryzyny) refundacja

Amertil(dichlorowodorek cetyryzyny) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania