epinefryna

Opis leku:

Działanie

Adrenalina jest neuroprzekaźnikiem powsta­jącym w rdzeniu nadnerczy. Jej postać synte­tyczna jest znana od 1900 r. Stosowana jest w stanach nagłych, aby przywrócić zatrzyma­ną czynność serca i zwiększyć ciśnienie tętni­cze. Zwęża naczynia krwionośne skóry i jelit.

Adrenalinę stosuje się również w ciężkich reakcjach uczuleniowych (anafilaktycznych) wywołanych przez leki, pokarm lub jady owadów. W aptekach dostępne są ampułko-strzykawki z adrenaliną, przeznaczone dla osób zagrożonych reakcją uczuleniową, umożliwiające samodzielne wstrzyknięcie bezpośrednio po kontakcie z czynnikiem wy­wołującym uczulenie.

Podana w postaci kropli do oczu zmniej­sza ciśnienie wewnątrzgałkowe i dzięki temu znajduje zastosowanie w leczeniu jaskry oraz w operacjach okulistycznych.

Ponieważ adrenalina zwęża naczynia krwionośne, stosuje się ją pomocniczo, aby zahamować krwawienie, oraz dodaje do miejscowo działających leków znieczulają­cych, aby spowolnić ich wchłanianie.

Interakcje

Łączenie z adrenaliną leków ta­kich, jak inhibitory monoaminooksydazy czy trój­pierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. ami-tryptyliny, zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca oraz nadciśnienia tętniczego. Beta-adrenolityki. Adrenalina może spowodo­wać niebezpieczne zwyżki ciśnienia tętniczego w przypadku stosowania łącznie z takimi beta-ad renolitykami, jak propranolol. Leki przeciwcukrzycowe. Adrenalina może zmniejszać ich skuteczność.

Dawkowanie jest ustalane indywidualnie i nie wolno go zmieniać bez zgody lekarza. Dawkowanie u dorosłych: Liczba dawek i pory ich stosowania zależą od sy­tuacji, w jakiej adrenalina jest stosowana. Lek może być stosowany i.v., i.m., s.c. lub dotchawiczo. Ciężkie reakcje anafilaktyczne: 0,5 mg i.m.; jeśli brak poprawy, można powtórzyć po 5 minutach. W postaci autostrzykawki i.m. do mięśni uda poda­wana jest automatycznie jednorazowa dawka 0,23­-0,37 mg adrenaliny. Początek działania: W ciągu 5 minut (wstrzyknięcia); w ciągu godziny(krople do oczu). Czas działania: Do 4 godzin (wstrzyknięcia); do 24 godzin (krople do oczu).
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

Nie przyjmuj pominiętej dawki, weź dawkę kolejną o zwykłej porze.
Nie odstawiaj leku bez konsultacji z lekarzem; może to spowodować pogorszenie dolegliwości.
Zawsze niezwłocznie szukaj pomocy lekarskiej. Je­śli wystąpi kołatanie serca i duszność lub utrata przy­tomności, należy rozpocząć akcję ratunkową.
W przypadku długotrwałego stosowania kropli do oczu nie jest zalecane noszenie miękkich szkieł kontaktowych.
Działania niepożądane
Najczęstsze działania niepożądane są związane z pobudzeniem układu współczulnego. Krople do oczu mogą spowodować miejscowe pieczenie lub zapalenie.

Leki i suplementy zawierające epinefryna

Przykład leku(ulotka)

EpiPen(epinefryna) a alkohol

EpiPen(epinefryna) u osób starszych(65 lat i więcej)
EpiPen(epinefryna) dla dzieci(do 18 lat)
EpiPen(epinefryna) w ciąży
EpiPen(epinefryna) a karmienie piersią
EpiPen(epinefryna) a prowadzenie pojazdów
EpiPen(epinefryna) refundacja

EpiPen(epinefryna) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania