fenytoina

Opis leku:

Działanie

Fenytoina zmniejsza ryzyko drgawek, zmniejszając nieprawidłowe wyładowania elektryczne w mózgu. Wprowadzona w la­tach 30. dwudziestego wieku, przepisywana jest w leczeniu padaczki, w tym padaczki to­niczno-klonicznej i skroniowej.

Była także używana w migrenie, neuralgii nerwu trójdzielnego i w korygowaniu pew­nych zaburzeń rytmu serca.

Niektóre działania niepożądane fenytoiny są wyraźniejsze u dzieci, więc lek przepisy­wany jest dzieciom tylko wtedy, kiedy inne leki są nieodpowiednie.

Zaleca się, aby pacjenci otrzymywali stale ten sam preparat fenytoiny.

Przeciwwskazania

Uczulenie na fenytoinę, ciężkie choroby wątroby i nerek, zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy). Więcej działań niepożądanych może wystąpić u chorych na cukrzycę, choroby krwi, porfirię.

Interakcje

Uwagi ogólne. Wiele leków może wchodzić w in­terakcje z fenytoiną, zwiększając albo zmniejsza­jąc jej stężenie we krwi. Może zaistnieć koniecz­ność dostosowania dawek fenytoiny. Skonsultuj się z lekarzem.

Cyklosporyna. Fenytoina może zmniejszać stę­żenie cyklosporyny we krwi.

Doustne środki antykoncepcyjne. Fenytoina może osłabiać ich skuteczność.

Leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, meflochina, chlorochina, dziurawiec mogą osła­biać działanie fenytoiny.

Acenokumarol. Fenytoina może zmieniać jego działanie przeciwzakrzepowe; konieczna bywa

O każdym nowym leku trzeba zawsze powiadomić lekarza – również o lekach kupowanych bez recepty, czasami bowiem wymaga to zmiany dawki leku. Doustne leki przeciwcukrzycowe (Chlorpropamid, Euclamin, Diaprel, Diabetol), chloramfenikol, tyroksyna, sulfonamidy, fenylbutazon, propranolol, pochodne benzodiazepiny zwiększają stężenie fenytoiny we krwi i mogą spowodować wystąpienie objawów toksycznych. Alkohol, karbamazepina, kwas foliowy, nitrofuran­toina zmniejszają działanie leku.

Charakterystyka dla pacjentów

Padaczka: doustnie początkowo 100 mg/d w 3-4 dawkach podzielonych, a następnie co 7-10 dni dawkę leku można stopniowo zwiększyć do dawki optymalnej: 300-400 mg/d. Lek należy podawać w czasie posiłku. W napadach padaczkowych lek podaje się dożylnie.
W czasie leczenia mogą wystąpić niedobory kwasu foliowego i witaminy D. Stosuj zrównoważoną die­tę zawierającą świeże, zielone warzywa.
W czasie leczenia mogą wystąpić niedobory kwasu foliowego i witaminy D. Stosuj zrównoważoną die­tę zawierającą świeże, zielone warzywa.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłe choroby wątroby lub nerek,
  • cukrzycę,
  • porfirię,
  • inne stosowane leki.

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej.
Nie przerywaj leczenia bez konsultacji z lekarzem; objawy mogą powrócić.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Przyjęcie dużo większej daw­ki może wywołać nadmierną senność, niewyraźną mowę czy dezorientację — skontaktuj się z leka­rzem.
Istnieje niewielkie ryzyko zaburzeń morfologii krwi. Przedłużone stosowanie może także pro­wadzić do działań niepożądanych dotyczących skóry, dziąseł i kości. Może też zaburzać kon­trolę cukrzycy. MonitorowanieOkresowo kontroluje się stę­żenie leku w organizmie oraz bada morfologię krwi i wykonuje badania biochemiczne.
Działania niepożądane
Fenytoina ma liczne działania niepożądane, z któ­rych wiele pojawia się tylko przy długotrwałym podawaniu leku. Jeśli działania niepożądane się nasilą, lekarz może przepisać ci inny lek przeciw­drgawkowy.

Leki i suplementy zawierające fenytoina

Przykład leku(ulotka)

Phenytoinum(fenytoina) a alkohol

Phenytoinum(fenytoina) u osób starszych(65 lat i więcej)
Phenytoinum(fenytoina) dla dzieci(do 18 lat)
Phenytoinum(fenytoina) w ciąży
Phenytoinum(fenytoina) a karmienie piersią
Phenytoinum(fenytoina) a prowadzenie pojazdów
Phenytoinum(fenytoina) a antykoncepcja
Phenytoinum(fenytoina) refundacja

Phenytoinum(fenytoina) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania