flupentiksol

Opis leku:

Działanie

Flupentyksol to lek neuroleptyczny stosowany w leczeniu schizofrenii i innych psychoz. Sto­suje się go także jako lek przeciwdepresyjny w łagodnej i umiarkowanej depresji. Jego dzia­łania niepożądane przypominają wywoływane przez fenotiazyny, jednak są słabsze. Lek nie jest odpowiedni dla osób cierpiących na manię, ponieważ może nasilić objawy tej choroby.

Lek wykazuje słabsze działanie cholinolityczne niż fenotiazyny, ale częściej powoduje takie działania niepożądane jak parkinsonizm. W przypadku ostrych objawów choroby po­prawa może być widoczna dopiero po 6 mie­siącach, wówczas zmniejsza się dawkę leku do tzw. podtrzymującej.

Interakcje

 • Leki przeciwarytmiczne. Stosowanie z flupentyksolem zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.
 • Leki cholinolityczne. Flupentyksol może nasilać działanie tych leków.
 • Leki przeciwpadaczkowe. Flupentyksol może zmniejszać skuteczność tych leków.
 • Leki uspokajające. Flupentyksol nasila działanie tych leków.

Charakterystyka dla pacjentów

P.o. Indywidualnie w zależności od wskazań; po­czątkowo stosować małe dawki, następnie stopnio­wo je zwiększać aż do uzyskania optymalnej dawki terapeutycznej; lek stosuje się 1-3 razy na dobę. U osób z niewydolnością wątroby zaleca się dolny zakres dawek i oznaczanie stężenia leku w osoczu.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, su­chym miejscu niedostępnym dla dzieci. Postać do wstrzyknięć chronić przed światłem.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

 • przewlekłe choroby wątroby lub nerek,
 • choroby serca,
 • porfirię,
 • napady padaczkowe,
 • choroby tarczycy,
 • chorobę Parkinsona,
 • jaskrę,
 • inne stosowane leki.

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Je­śli następna dawka leku przypada w ciągu 2 godzin, to nie bierz pominiętej dawki. Weź dawkę następną o stałej porze.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem, który zaleci stopniowe zmniejszanie dawki. Nagłe odstawienie leku może spowodować nawrót choroby.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Znaczne przekroczenie za­leconej dawki może spowodować zawroty głowy, napady padaczkowe, spadki ciśnienia tętniczego, hipertermię lub hipotermię, a nawet wstrząs — skon­taktuj się z lekarzem.
Z czasem stosowania leku wzrasta ryzyko wy­stąpienia tzw. późnych dyskinez. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić choroby krwi, żół­taczka i inne objawy chorób wątroby. Monitorowanie — Należy wykonywać badania krwi, szczególnie w przypadku uporczywych zakażeń.
Działania niepożądane
Działania niepożądane wywoływane przez flupentyksol wynikają przede wszystkim z cholinolitycznego działania leku i z jego wpływu na rytm serca.

Leki i suplementy zawierające flupentiksol

Przykład leku(ulotka)

Fluanxol(flupentiksol) a alkohol

Fluanxol(flupentiksol) u osób starszych(65 lat i więcej)
Fluanxol(flupentiksol) dla dzieci(do 18 lat)
Fluanxol(flupentiksol) w ciąży
Fluanxol(flupentiksol) a karmienie piersią
Fluanxol(flupentiksol) a prowadzenie pojazdów
Fluanxol(flupentiksol) refundacja

Fluanxol(flupentiksol) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania