flutamid

Opis leku:

Działanie

Flutamid jest lekiem przeciwandrogennym stosowanym w leczeniu zaawansowanych po­staci raka gruczołu krokowego. Często łączy się go z gosereliną, która ogranicza wytwarza­nie męskich hormonów płciowych (androge­nów). Skuteczność obu leków wynika z za­leżności raka gruczołu krokowego od stężenia androgenów. Z początku leczenie gosereliną i innymi analogami gonadoliberyny paradok­salnie zwiększa uwalnianie testosteronu, co przyspiesza wzrost raka. Aby temu zapobiec, stosuje się flutamid. Leczenie flutamidem roz­poczyna się na 3 dni przed podaniem gosereliny lub innych leków z tej grupy. Flutamid bywa też stosowany w raku gruczołu kroko­wego zamiast analogów gonadoliberyny.

Flutamid może spowodować zmianę barwy moczu na bursztynową lub żółtozieloną, co nie jest groźne. Jeśli jednak pojawi się mocz o ciemnym zabarwieniu, należy niezwłocznie poinformować lekarza, gdyż może to świad­czyć o uszkodzeniu wątroby.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek, nilutamid i bikalutamid lub ciężka choroba wątroby.

Interakcje

Acenokumarol. Flutamid nasila działanie tego leku.

Charakterystyka dla pacjentów

250 mg 3 razy na dobę, nie krócej niż przez 6 ty­godni. Podawanie leku rozpoczyna się 3 dni przed zastosowaniem gosereliny. Leczenie należy konty­nuować, póki utrzymuje się reakcja na nie.
Unikaj nadmiernych ilości.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Je­śli następna dawka leku przypada w ciągu 2 godzin, zażyj pojedynczą dawkę od razu, a następną dawkę pomiń.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem. Odstawienie leku może spowodować nagłe pogorszenie choroby.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy lub zalecona dawka została znacznie przekroczona — skontaktuj się z leka­rzem.
Długotrwałe stosowanie flutamidu może spowodować uszkodzenie wątroby. Jako lek przeciwandrogenny flutamid zmniejsza liczbę plemników. Monitorowanie — Należy regularnie kontrolo­wać czynność wątroby.
Działania niepożądane
Najczęstsze działania niepożądane to nudności i uczucie zmęczenia. Może też pojawić się bolesne obrzmienie piersi, które ustępuje po zmniejszeniu dawki leku lub po zaprzestaniu leczenia.

Leki i suplementy zawierające flutamid

Przykład leku(ulotka)

Apo-Flutam(flutamid) a alkohol

Apo-Flutam(flutamid) u osób starszych(65 lat i więcej)
Apo-Flutam(flutamid) dla dzieci(do 18 lat)
Apo-Flutam(flutamid) w ciąży
Apo-Flutam(flutamid) a karmienie piersią
Apo-Flutam(flutamid) a prowadzenie pojazdów
Apo-Flutam(flutamid) refundacja

Apo-Flutam(flutamid) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania