propionian flutykazonu

Opis leku:

Działanie

Flutykazon jest kortykosteroidem stosowa­nym w astmie i w alergicznym nieżycie nosa. Lek ten nie łagodzi objawów w sposób na­tychmiastowy, dlatego powinien być stoso­wany długotrwale. W przypadku sezonowe­go nieżytu nosa należy zacząć leczenie aero­zolem donosowym na 2-3 tygodnie przed spodziewanym wystąpieniem dolegliwości (np. okresem pylenia traw). Chorzy na astmę powinni regularnie stosować flutykazon w in­halacji, żeby zapobiec napadom choroby. Na­leży dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby mieć pewność, że inhalator jest stosowany prawidłowo. Lek występuje także w postaci maści i kremów do leczenia różnych postaci zapaleń skóry (ZOBACZ: Kortykosteroidy dzia­łające miejscowo).

Flutykazon nie powoduje wielu działań niepożądanych, gdyż jest podawany bezpo­średnio do oskrzeli (za pomocą inhalatora) albo na błonę śluzową nosa (w postaci aero­zolu donosowego). Może wystąpić zakażenie grzybicze powodujące podrażnienie jamy ustnej lub gardła. Aby temu zapobiec, należy po każdej inhalacji płukać jamę ustną wodą.

Interakcje

Brak.

Charakterystyka dla pacjentów

Stosować najmniejsze skuteczne dawki. Wziewnie: zazwyczaj 200-1000 µg/d w 2 dawkach podzielo­nych. W postaci aerozolu donosowego: raz na dobę (najlepiej rano) 1-2 dawki (1 dawka = 50 µg) do każdego otworu nosowego lub w razie potrzeby 2 razy na dobę, maks. 4 dawki na dobę do każdego nozdrza. Miejscowo na skórę: miejsca zmienione chorobowo smarować 2 razy na dobę maścią lub kremem do uzyskania poprawy, następnie lek stoso­wać raz na dobę lub co 2. dzień, albo stosować pre­parat słabiej działający. Preparaty złożone stosować zgodnie z zaleceniami wytwórcy.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłe zapalenie zatok,
  • owrzodzenie błony śluzowej nosa lub niedawną operację nosa,
  • przebytą gruźlicę lub inną chorobę układu oddechowego,
  • inne stosowane leki.

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem. Odstawienie leku może spowodować nawrót dolegliwości.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Działania niepożądane mogą się pojawić, jeśli zalecona dawka jest regularnie przekraczana przez dłuższy czas.
W rzadkich przypadkach stosowanie dużych dawek może spowodować zahamowanie czyn­ności nadnerczy. Mogą pojawić się zmiany skórne, dlatego należy unikać długotrwałego stosowania leku miejscowo. Pacjenci, którzy muszą stosować lek długotrwale, powinni nosić przy sobie informację o takim leczeniu (specjal­na karta, bransoletka). Monitorowanie – Przy stosowaniu dużych da­wek należy okresowo kontrolować czynność nadnerczy.
Działania niepożądane
Działania niepożądane występują rzadko. Naj­częstsze to podrażnienie błony śluzowej nosa przy stosowaniu aerozoli donosowych oraz zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła przy stosowaniu inhalatorów. Zakażeniom grzybiczym zapobiega płukanie jamy ustnej i gardła wodą oraz mycie zę­bów po każdej inhalacji. Może wystąpić wysypka i obrzęk twarzy.

Leki i suplementy zawierające propionian flutykazonu

Przykład leku(ulotka)

Flixotide(propionian flutykazonu) a alkohol

Flixotide(propionian flutykazonu) u osób starszych(65 lat i więcej)
Flixotide(propionian flutykazonu) dla dzieci(do 18 lat)
Flixotide(propionian flutykazonu) w ciąży
Flixotide(propionian flutykazonu) a karmienie piersią
Flixotide(propionian flutykazonu) a prowadzenie pojazdów
Flixotide(propionian flutykazonu) refundacja

Flixotide(propionian flutykazonu) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania