Sycrest

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek zawierający substancję czynną – asenapinę. Ma działanie przeciwpsychotyczne. Prawdopodobnie działa antagonistycznie wobec receptorów D2 i 5-HT2A. Osiąga najlepsze działanie w podaniu podjęzykowym. Lek szybko metabolizowany, wydalany głównie z moczem i kałem.

Leczenie umiarkowanych i poważnych epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu I.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C wg Child – Pugh), pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, stosujących leki przeciwpsychotyczne.
Należy zachować ostrożność stosując lek Sycrest u pacjentów z: padaczką, dysfagią, cukrzycą bądź ryzykiem jej wystąpienia, dyskinezami późnymi, złośliwym zespołem neuroleptycznym, schorzeniami kardiologicznymi, trudnościami z utrzymaniem ciepłoty ciała, myślami samobójczymi, u pacjentów po 65 roku życia.
Zaleca się ostrożność podczas równoczesnego stosowania leku Sycrest z lekami antydepresyjnymi (np. fluoksetyna, paroksetyna, fluwoksamina), lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona (np. lewodopa), lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg, dwa razy na dobę , rano i wieczorem, z możliwością późniejszego zmniejszenia dawki do 5 mg dwa razy na dobę.  W leczeniu skojarzonym dawkowanie początkowe wynosi 5 mg dwa razy na dobę.
Lek stosowany podjęzykowo.
Sycrest 5 mg x 60 tabl.: ok. 533 zł.
Sycrest 10 mg x 60 tabl.: ok 533 zł.
1 tabletka podjęzykowa zawiera 5 / 10 mg maleinianu asenapiny.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Sycrest a alkohol

Sycrest u osób starszych(65 lat i więcej)
Sycrest dla dzieci(do 18 lat)
Sycrest w ciąży
Sycrest a karmienie piersią
Sycrest a prowadzenie pojazdów
Sycrest refundacja

Sycrest cena i opakowania

Sycrest Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania