Szczepionka Pfizer przeciw COVID-19 (BioNTech Comirnaty)

Działanie leku i ulotka

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami).

Popularna nazwa szczepionka Phizer’a. Comirnaty jest szczepionką zawierającą cząsteczkę informacyjnego RNA(mRNA) stosowaną przeciwko chorobie COVID-19. Jedna dawka(0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów tozinameranu, czyli jednoniciowego mRNA zamkniętego w nanocząsteczkach lipidowych, co pozwala na przenikanie niereplikującego się RNA do komórek gospodarza w celu umożliwienia przejściowej ekspresji antygenu S wirusa SARS-CoV-2. Białko szczytowe (ang. spike – S) znajduje się na powierzchni wirusa SARS-CoV-2, którego wirus potrzebuje, aby dostać się do komórek organizmu. Po zaszczepieniu niektóre nasze komórki odczytują instrukcję mRNA i tymczasowo wytwarzają białko „spike”. Nasz układ odpornościowy rozpoznaje wtedy to białko jako obce, produkuje przeciwciała oraz aktywuje limfocyty T, które mają za zadanie zwalczać wirusa. Przy późniejszym kontakcie z wirusem nasz układ odpornościowy rozpozna go i będzie gotowy do obrony organizmu. Comirnaty nie zawiera samego wirusa i nie może powodować COVID-19. Szczepionka wywołuje zarówno odpowiedź immunologiczną polegającą na wytworzeniu przeciwciał neutralizujących, jak i odpowiedź komórkową na antygen białka szczytowego (S), co może przyczyniać się do ochrony przed chorobą COVID-19. mRNA ze szczepionki nie pozostaje w organizmie, ale ulega rozpadowi wkrótce po zaszczepieniu.

Produkt leczniczy Comirnaty 30 mikrogramów/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 12 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Europejska Agencja Leków(EMA) zatwierdziła niższą dawkę szczepionki(10µg) u dzieci w wieku 5 – 11 lat.
Nie należy podawać szczepionki jeżeli występuje uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Należy zachować ostrożność jeżeli: u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna lub problemy z oddychaniem po wstrzyknięciu jakiejkolwiek szczepionki, lub po podaniu szczepionki Comirnaty w przeszłości; pacjent kiedykolwiek zemdlał po podaniu wstrzyknięcia; u pacjenta występuje ciężka choroba lub infekcja z wysoką gorączką. Występowanie łagodnej infekcji i (lub) niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia; pacjent otrzymuje leczenie przeciwzakrzepowe lub u którego występuje małopłytkowość, lub inne zaburzenie krzepnięcia krwi (takie jak hemofilia); pacjent ma osłabiony układ immunologiczny, w tym również u osób otrzymujących leczenie immunosupresyjne. Skuteczność szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować w przyszłości oraz o jakichkolwiek otrzymanych niedawno szczepionkach. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed otrzymaniem szczepionki.
Szczepionkę podaje się po rozcieńczeniu w ilości 0,3 ml do mięśnia górnej części ramienia w dwóch dawkach. Przy czym drugą dawkę podaje się w odstępie co najmniej 21 dni po podaniu pierwszej dawki.
brak danych
Jedna dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów tozinameranu, szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych). W szczepionce Comirnaty przeznaczonej dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat jedna dawka zawiera 10 µg tozinameranu. Pozostałe składniki: ((4-hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diyl)bis(2-dekanian heksylu) (ALC-0315) 2-[(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid (ALC-0159) 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC) plus substancje pomocnicze, w tym: mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę oraz mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę to znaczy, że szczepionkę uznaje się za „wolną od potasu” i uznaje się za „wolną od sodu”.
Comirnaty popularnie nazywamy: Szczepionką Pfizer.
Działania niepożądane
Po otrzymaniu drugiej dawki u pacjentów najczęściej występowały następujące objawy niepożądane: ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie i ból głowy, ból mięśni i dreszcze, ból stawów i gorączka. Działania te miały zazwyczaj nasilenie łagodne lub umiarkowane oraz ustępowały w ciągu kilku dni od podania szczepionki. Po otrzymaniu trzeciej, przypominającej, dawki u pacjentów występowały najczęściej następujące objawy niepożądane: ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, dreszcze i ból stawów. Pozostałe działania niepożądane występujące z mniejszą częstotliwością po podaniu szczepionki: nudności, powiększone węzły chłonne, złe samopoczucie, ból kończyny, bezsenność, swędzenie w miejscu wstrzyknięcia, nadmierna potliwość nocna. Najrzadziej obserwowane działania niepożądane to: przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, rumień wielopostaciowy, rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, obrzęk twarzy, ciężka reakcja alergiczna.
Jeśli doświadczyłeś działań niepożądanych koniecznie opisz je tutaj oraz zgłoś je swojemu lekarzowi.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Szczepionka a alkohol

Szczepionka u osób starszych(65 lat i więcej)
Szczepionka dla dzieci(do 18 lat)
Szczepionka w ciąży
Szczepionka a karmienie piersią
Szczepionka a prowadzenie pojazdów
Szczepionka refundacja

Szczepionka cena i opakowania

Szczepionka Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania