Toviaz

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek zawierający substancję czynną – fezoterodynę. To spazmolityk urologiczny. Zmniejsza liczbę przypadków nietrzymania moczu z powodu naglącego parcia oraz redukuje częstotliwość oddawania moczu. To konkurencyjny antagonista receptorów muskarynowych. W większości wydalany jest z moczem.

Leczenie zwiększonej częstości oddawania moczu i naglącego parcia na mocz, a także nietrzymania moczu z powodu naglącego parcia u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Leku nie należy stosować u pacjentów z: miastenią, ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, ciężkim zaburzeniami czynności wątroby, jaskrą z wąskim kątem przesączenia niekontrolowaną farmakologicznie, zatrzymaniem moczu, zwolnionym opróżnianiem żołądka, toksycznym rozszerzeniem okrężnicy, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z: zaparciami, trudnościami w wypróżnianiu, zgagą, zakażeniem dróg moczowych, neuropatią autonomicznego układu nerwowego, zaburzeniami pasażu jelitowego, zaburzeniami trawienia, hipokaliemią, bradykardią, niedokrwienną chorobą serca, niewydolnością serca, arytmią, wydłużonym odstępem QT.
Należy zachować ostrożność stosując lek równocześnie z: amantadyną, lekami przeciwpsychotycznymi, antydepresantami, metoklopramidem, ketokonazolem, itrakonazolem, ryfampicyną, fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem, rytonawirem, atazanawairem, sakwinawirem, nelfinawirem, indynawirem, metadonem, cynakalcetem, chinidyną, klarytromycyną, telitromycyną, nefazodonem, bupropionem, fluoksetyną, paroksetyną.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Dalsze modyfikowanie dawki zależne od odpowiedzi na leczenie.
Lek należy stosować doustnie, w całości, niezależnie od posiłku, popijając wodą.
Toviaz 4 mg x 28 tabl.: ok. 170 zł.
Toviaz 8 mg x 28 tabl.: ok. 244 zł.
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 / 8 mg fumaranu fezoterodyny.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Toviaz a alkohol

Toviaz u osób starszych(65 lat i więcej)
Toviaz dla dzieci(do 18 lat)
Toviaz w ciąży
Toviaz a karmienie piersią
Toviaz a prowadzenie pojazdów
Toviaz refundacja

Toviaz cena i opakowania

Toviaz Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania