ValproLEK

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Przeciwdrgawkowe.

Lek z wyboru (pierwszego rzutu) w wielu postaciach padaczki u dorosłych i dzieci; zaburzenia afektywne dwubiegunowe czyli depresyjno-maniakalne (w przypadku nieskuteczności węglanu litu – lithium carbonicum). Tiki, ruchy mimowolne, drgawki gorączkowe – zwłaszcza u dzieci.
Zapalenie wątroby lub uszkodzenie miąższu wątroby (zarówno obecne, jak i przebyte), zwłaszcza związane ze stosowaniem leków (polekowe); zaburzenia krzepnięcia krwi; nieprawidłowości w morfologii krwi: zbyt niska liczba krwinek białych (leukopenia) lub płytek krwi (trombocytopenia); porfiria. Ostrożnie w niewydolności nerek, toczniu rumieniowatym układowym, chorobach trzustki.
Liczne! Kwas walproinowy (i walproinian sodu) nasila działanie neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych, inhibitorów MAO (IMAO), leków przeciwpadaczkowych, m.in. fenobarbitalu (phenobarbital, znany jako „luminal”), lamotryginy (lamotrigine – nie stosować jednocześnie), fenytoiny (phenytoine), doustnych leków przeciwzakrzepowych, alkoholu. Inne leki przeciwpadaczkowe (karbarnazepina – carbamazepine, fenytoina – phenytoine, fenobarbital – phenobarbital) osłabiają działanie kwasu walproinowego. Nie stosować łącznie z klonazepamem (clonazepam); unikać łączenia z pochodnymi kwasu salicylowego (m.in. kwas acetylosalicylowy – acetylsalicylic acid, znany jako „aspiryna”), imipraminą (imipramine), prymidonem (primidone), felbamatem, kodeiną (codeine), sertraliną (sertraline).
Ściśle indywidualne – w zależności od stanu klinicznego, wagi ciała, wieku oraz innych jednocześnie zażywanych leków; podawać w 2 lub 3 równych dawkach podczas posiłków; dorośli: na początku leczenia dawka leku powinna wynosić 10-15 mg na kg masy ciała na dobę (np. pacjent o wadze 70 kg powinien przyjmować od 700 do ok. 1000 mg kwasu walproinowego na dobę); w razie potrzeby możliwe stopniowe zwiększanie dawki o 5 mg na kg masy ciała tygodniowo, do 20-30 (i więcej) mg na kg masy ciała na dobę. Początkowa dawka wynosi zazwyczaj 150-300 mg na dobę i może być stopniowo podwyższana do optymalnej (przeciętnie 1000-2000 mg na dobę); po uzyskaniu trwałej poprawy możliwe stopniowe zmniejszanie dawki leku do dawki podtrzymującej.
kwas walproinowy, walproinian sodu
UWAGI: powyższe dawkowanie dotyczy sytuacji, gdy kwas walproinowy (walproinian sodu) jest stosowany jako lek pojedynczy; gdy jest on składnikiem leczenia skojarzonego, dawkowanie powinno uwzględniać INTERAKCJE i być odpowiednio zmienione. Kwasu walproinowego i walproinianu sodu (podobnie jak i innych leków przeciwpadaczkowych) nie wolno odstawiać nagle (niebezpieczeństwo wystąpienia napadów padaczki). Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badania wydolności wątroby (oznaczenie poziomu aminotransferaz AST i ALT), krzepnięcia krwi (poziom płytek krwi, wskaźnik protrombinowy); podczas leczenia obowiązuje kontrola czynności wątroby (w ciągu pierwszych 2 miesięcy leczenia – co 2 tygodnie, później – co 4 tygodnie) oraz oznaczanie poziomu płytek krwi (co 3 miesiące).

Dowiedz się więcej o składzie: , .

ValproLEK a alkohol

ValproLEK u osób starszych(65 lat i więcej)
ValproLEK dla dzieci(do 18 lat)
ValproLEK w ciąży
ValproLEK a karmienie piersią
ValproLEK a prowadzenie pojazdów
ValproLEK refundacja

ValproLEK cena i opakowania

ValproLEK Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania