Zyloric 100 tabletki

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Zmniejsza wytwarzanie kwasu moczowego oraz jego stężenie we krwi i moczu. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i po podaniu dożylnym. Okres półtrwania w osoczu wynosi 1-3 h. W wątrobie jest przekształcany do oksypurynolu, który również jest inhibitorem oksydazy ksantynowej. Okres półtrwania oksypurynolu u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wynosi 18-30 h (średnio 15-18 h) i wydłuża się w niewydolności nerek. Allopurynol i oksypurynol nie wiążą się z białkami osocza. Są wydalane gł. z moczem. Przenikają do mleka matki. Proces wydalania przebiega powoli, ponieważ oksypurynol jest reabsorbowany w cewkach nerkowych. Hamuje oksydazę ksantynową – enzym biorący udział w utlenianiu hipoksantyny do ksantyny i następnie ksantyny do kwasu moczowego. Allopurynol hamuje także purynogenezę de novo, przekształcając się w rybonukleotyd 28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu.u, który zmniejsza ilość 5-fosforybozylo-1-pirofosforanu, hamuje również amidotransferazę fosforybozylopirofosforanu. Czytaj też opis: Milurit.

Allopurynol jest stosowany w dnie pierwotnej uwarunkowanej zwiększeniem puli kwasu moczowego, nawrotowej kamicy moczanowej, jeśli nie ma poprawy po stosowaniu leków urykozurycznych u chorych na dnę, wykazujących prawidłową lub tylko nieznacznie zwiększoną zawartość kwasu moczowego we krwi oraz prawidłowe jego ilości wydalane z moczem, we wtórnej hiperurykemii (w chorobach układu krwiotwórczego), zapobieganiu hiperurykemii podczas chemioterapii i radioterapii nowotworów, zespole Lescha i Nyhana, niedoborze fosforybozylotransferazy adeninowej. Korzystne działanie 28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu.u stwierdzono w leczeniu przykurczu Dupuytrena, padaczki, leiszmaniozy i sarkoidozy.
Ostre napady dny, zaburzenia czynności wątroby i nerek, idiopatyczna hemochromatoza, uczulenie na 28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu.. Ciąża (kat. C). Stosować jedynie w wypadku, gdy korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu.Karmienie piersią: nie należy stosować. Czytaj też: MILURIT
Allopurynol zwiększa stężenie teofiliny we krwi, hamuje metabolizm merkaptopuryny i azatiopryny, potęguje przeciwzakrzepowe działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, zwiększa toksyczność cyklofosfamidu i innych cytostatyków, potęguje hipoglikemizujące działanie chlorpropamidu. Z tiazydowymi lekami moczopędnymi i kaptoprylem występuje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Sulfinpirazon osłabia działanie 28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu.u.
Doustnie. Dorośli. Dna – początkowo doustnie 100 mg dz., co tydzień zwiększa się dawkę o 100 mg dz., aż stężenie kwasu moczowego we krwi obniży się do 60 µg/mL; dawka dobowa wynosi średnio 200-300 mg w łagodnej dnie i 400-600 mg w ciężkiej postaci dny; jednorazowo można przyjmować dawkę do 300 mg. Hiperurykemia związana z chemio- lub radioterapią – 600-800 mg dz. w dawkach podziel. przez 2-3 dni, zaczynając 1-2 dni przed chemio- lub radioterapią; dawki podtrzymujące ustala się indywidualnie. Jeśli jednocześnie stosuje się azatioprynę lub merkaptopurynę, dawki tych leków należy zmniejszyć do 1/3-1/4 zwykle stosowanej dawki. Przechodząc z leczenia lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego należy stopniowo zmniejszać ich dawki, zwiększając jednocześnie stopniowo dawki 28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu.u. Dzieci. Hiperurykemia związana z chemio- lub radioterapią – 10-20 mg/kg mc. dz.Dożylnie we wlewie kropl. w dawce pojedynczej lub w dawkach równo podziel. co 6, 8 lub 12 h (maksym. stężenie wlewu 6 mg w 1 mL). Dorośli – 200-400 mg/mpc. na dobę. Dzieci – 200 mg/mpc. na dobę.   W niewydolności nerek, gdy klirens kreatyniny wynosi 10-20 mL/min, podaje się 100-200 mg 28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu.u dz., a gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 mL/min, nie należy przekraczać dawki dobowej 100 mg
tabletki po: 100 mg, cena od 10 do 20 zł, Rf; 300 mg, cena od 5 do 10 zł, Rf
28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu.
Świąd, zaczerwienienie skóry, a w rzadkich przypadkach zespół Lyella, wypadanie włosów, zawroty i bóle głowy, zapalenie nerwów obwodowych, bóle mięśni i stawów, nudności, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby i dróg żółciowych, reakcje nadwrażliwości (gorączka, dreszcze, zapalenie naczyń, wysypka skórna, śródmiąższowe zapalenie nerek), leukocytoza, granulocytopenia, reaktywny napad dny (szczególnie na początku leczenia), kamica ksantynowa.
Uwaga. W początkowym okresie leczenia 28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu. należy podawać z kolchicyną lub lekami przeciwzapalnymi. Allopurynolu nie stosuje się w leczeniu ostrych napadów dny. Podczas stosowania 28 tabletek, 1 tabletka zawiera 300 mg allopurinolu; 50 tabletek lub 100 tabletek, 1 tabletka zawiera 100 mg allopurinolu.u dobowa objętość moczu powinna wynosić ponad 2 L, a mocz powinien mieć odczyn obojętny albo słabo zasadowy.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Zyloric a alkohol

Zyloric u osób starszych(65 lat i więcej)
Zyloric dla dzieci(do 18 lat)
Zyloric w ciąży
Zyloric a karmienie piersią
Zyloric a prowadzenie pojazdów
Zyloric refundacja

Zyloric cena i opakowania

Zyloric Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania