Leki Pliva-Lachema

Methotrexat-Ebewe

Lek zawierający substancję czynną – metotreksat, będący antymetabolitem i antagonistą kwasu foliowego. Jest lekiem cytostatycznym, immunosupresyjnym.